PROJEKTI

Slovenian Croatian English French German

donacija dohodnine
Donacija dohdnine

 

logo min javna uprava

ne-vec-ampakbolje

 

22 08 18 pasica1

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-prog-pod.jpg

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-kmetijski-sklad.jpg

 

navdih trajnosti

 

 

»Več kot 1x«

Več kot 1x

Projekt »Več kot 1x« je podprt z donacijo Švice v okviru švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji

ODPADEK JE PRILOŽNOST - "VEČ KOT 1X"

Tepanje, svetovni dan voda, 2013 – Generalna skupščina Združenih narodov je 22. marec leta 1993 razglasila za svetovni dan voda. Z razglasitvijo tega dneva je želela usmeriti pozornosti na pomen zagotavljanja čiste pitne vode regionalno in globalno ter na trajnostno upravljanje vodnih virov. Svetovni dan voda je torej dan za razmislek in ukrepanje, za reševanje vse bolj aktualnih vprašanj, povezanih s tako pomembnim naravnim virom, kot je voda. S projektom »Več kot 1x« se nadgrajuje dejavnost ponovne uporabe, ki jo v Sloveniji izvajajo Centri ponovne uporabe in organiziranost obstoječih sistemov ravnanja z odpadki tako, da se v ospredje postavlja spreminjanje odnosa ljudi do okolja, voda, odpadkov, dobrin preko praktičnega prikaza uporabe odpadkov kot virov za našo prihodnost, ki je lahko mogoča samo s treznim premislekom na temo varovanju okolja.

Letošnji svetovni dan voda je v tesni povezavi z mednarodnim letom sodelovanja na področju voda – torej s sodelovanjem vseh pristojnih inštitucij, pa tudi posameznikov v smeri zagotavljanja dobrega stanja voda oziroma čiste pitne vode. Projekt VEČ KOT 1x izvaja Okoljsko raziskovalni zavod Slovenske Konjice z Visoko šolo za turizem iz Luzerna z donacijo Švice v okviru švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji prav z namenom ohranjanja naravnih virov in večje okoljske osveščenosti. Namen zelene zamisli je, da z mobilno »reuse kliniko« oskrbi rabljeno opremo na terenu in jo vrne ljudem. Če je ti ne želijo več, jo odpeljejo v Center ponovne uporabe Rogaška Slatina, Tepanje ali Vojnik, kjer jo pripravijo za nove lastnike. Okoljsko raziskovalni zavod v okviru projekta omogoča aktivnosti, ki zmanjšujejo breme in vpliv človeka na okolje, poleg tega pa skupaj s švicarskim partnerjem usposablja prostovoljce, diplomante in jim omogoča strokovno izobraževanje v Švici in pridobitev certifikatov. Cilj projekta je, da dvigne zavest pri dojemanju odpadkov, da bodo ti razumljeni kot vir novih izdelkov, delovnih mest in ne kot breme. Odpadek je namreč priložnost in ne ovira. Projekt »Več kot 1x« je osredotočen predvsem na podeželska območja, kjer so težave zaradi pomanjkanja informacij o okolju večja, ob tem pa imajo prebivalci praviloma težji dostop do infrastrukture zbirnih centrov.

Mobilna klinika »REUSE« do vsakega doma

Projekt je ravno zaradi odročnosti in lažje dostopnosti vzpostavil mobilno »reuse« kliniko. Slednja je odgovor na sedanjo krizo, ki ima v svojem krču veliko negativnega - manjko delovnih mest, slabo motiviranost zaposlenih, brezidejnost in agresivnost potrošniške družbe. A do sedaj je vsaka kriza prinesla nove možnosti. Tudi v ekologiji. Naloga mobilne klinike je, da prebivalce na praktičen način seznanja o možnostih ponovne uporabe, kar hkrati prispeva k zmanjševanju emisij CO2 in drugih toplogrednih plinov.

In kako izgleda obisk mobilne klinike? Strokovnjak, mizar, njegov pomočnik in strokovno usposobljeni prostovoljci pri okoljskem ozaveščanju javnosti sodelujejo tako, da se z mobilno »reuse« enoto pripeljejo v odmaknjene vasi, manjše kraje in prebivalcem zagotovijo praktičen pogled na procese ponovne uporabe. Občani pa tudi sami sodelujejo pri popravilih in obnovi njihovih izdelkov. Prostovoljci z aktivnim sodelovanjem s pomočjo mojstra in pomočnika obnavljajo rabljeno opremo in oblačila, ob tem pa občane in predvsem mlade motivirajo k ustvarjalnosti in varčevanju z naravnimi viri, kar ima številne okoljske koristi. Količina kosovnih odpadkov se lahko ob izvajanju postopkov priprave na ponovno uporabo zmanjša celo za 30 %. V vseh izdelkih je vsebovana energija, surovina in naravni viri, zato je potrebno skrbno premisliti, kdaj izdelek postane odpadek, saj ga lahko uporabi nekdo drug in s tem privarčujemo omejene naravne vire in surovine, ki so iz dneva v dan dražje. Med temi viri je tudi voda, zato je izvajanje projekta VEČ KOT 1x velik prispevek k varovanju voda in ozaveščanju prebivalcev.

KAKŠEN JE REZULTAT PROJEKTA "VEČ KOT 1X"?

  1. Usposobili so 12 promotorjev za trajnostno potrošnjo na celotnem projektnem območju (Savinjska, Podravska, Dolenjska statistična regija)
  2. Število gospodinjstev, ki je bilo vključeno v informiranje o pravilnem ravnanju z odpadki: 500 in skoraj 10.000 posameznikov
  3. Število izvedenih izobraževanj, svetovanj, delavnic na temo »Znam- znaš: 20 z 400 obiskovalci
  4. Število izvedenih dogodkov »Dan popravil« 14
  5. Število udeležencev na dogodkih s ciljem manj odpadkov- obisk mobilne REUSE enote: 1900
  6. Število izvedenih promocijskih, ozaveščevalnih in debatnih večerov:15
  7. Skupaj s švicarskim partnerjem so izdelali inovativno zamisel uporabe odpadkov kot virov v turistične namene; na lokaciji OKP Rogaška Slatina v Tuncovcu, kjer je že premajhen prostor za dejavnost ponovne uporabe bodo postavili inovativno zasnovano delavnico za ponovno uporabo iz palet ob sodelovanju družbe Interseroh in OKP d.o.o. Rogaška Slatina. To bo zgodba sodobnega časa, ker ni novih delovnih mest, je pa dovolj odpadkov »REUSE v REUSE-u«. Izdelani bodo tudi zanimivi izdelki iz starih sodov za promocijo ponovne uporabe.
  8. Izveden natečaj »oprema pilotnega prostora«. Izbran je prostor v Mladinskem centru Dravinjske doline, ki bo prikazal možnost uporabe izdelkov ponovne uporabe za ambiciozne, ustvarjalne s ciljem spodbujanja podjetniških zamisli in z namenom promocije ponovne uporabe
  9. Prihodnji teden se usposabljanje za prostovoljce nadaljuje v Švici v obliki študijskega obiska, kamor odpotuje projektna ekipa z namenom pridobitve certifikata za »Promotorja ponovne uporabe«, torej trajnostne potrošnje.
  10. Natisnili so 1000 kom tematskih REUSE koledarjev za leto 2013 z 12-timi idejami, spodbudami in primeri ponovne uporabe v praksi.

Še nekaj slikovnih primerov: Poglejte stol prej in stol potem.

1-prej-potem-2

1-prej-potem-3

logo-vec-kot-odpadki

Več kot odpadki

Aplikacija za ravnanje z odpadki

Repair Cafe

Facebook

Pridruži se nam na Facebooku

Twitter

Twitter

Pridruži se nam na Twitter-ju

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.

Naše spletno mesto uporablja piškotke za boljše delovanje.

Več...

V REDU