AKTUALNO

English German Slovenian

donacija dohodnine
Donacija dohdnine

 

logo min javna uprava

ne-vec-ampakbolje

 

22 08 18 pasica1

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-prog-pod.jpg

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-kmetijski-sklad.jpg

 

navdih trajnosti

 

 

Pregled je pokazal, da je preprečevanjenastajanja odpadkovše vedno pomemben izziv za vse države članice, medtem ko jih šest ni uspelo omejiti odlaganja biorazgradljivih komunalnih odpadkov na odlagališčih. Ob doslednem izvajanju politike EU o odpadkih bi lahko do leta 2020 ustvarili dodatnih 400.000 delovnih mest.

Kljub številnim lokalnim zgodbam o uspehu na področju narave in biotske raznovrstnosti je treba izvajanje naravovarstvene zakonodaje EU pospešiti, kot je potrdilo preverjanje ustreznosti direktiv o pticah in habitatih s strani EUIšci razpoložljive prevode predhodne povezave. V 23 od 28 držav članic se standardi kakovosti zraka še vedno ne upoštevajo, in sicer skupno v več kot 130 mestih po vsej Evropi. Glavni vzrok za težave s kakovostjo zraka je promet. Okrepiti bi bilo treba tudi ukrepe za zmanjšanje okoljskega hrupa, ki je drugi najpomembnejši okoljski vzrok slabega zdravja. Na področju kakovosti vode in gospodarjenja z vodami ima večina držav članic težave z doseganjem popolne skladnosti v zvezi z zbiranjem in čiščenjem komunalne odpadne vode, proti 13 pa je EU začela postopek pred sodiščem. Koncentracije nitratov in ravni evtrofikacije ostajajo resen problem v skoraj vseh državah članicah.

Preberi več

Osnutek Poročila lahko je tukaj

Pripombe in predlogi na Osnutek poročila o okolju (ORZ)

MNENJA IN PRIPOMBE NA POROČILO O OKOLJU 2016

Okoljsko raziskovalni zavod podaja naslednja mnenja/ pripombe:

Splošno:

  • Netrajnostni sistemi proizvodnje in potrošnje, ki so odgovorni za številne pritiske na okolje, prinašajo tudi koristi, vključno z delovnimi mesti in zaslužkom- ali so bile opravljene analize, kam gre ta zaslužek? Glede na prevladujočo trgovinsko dejavnost, ki spodbuja potrošnjo na račun »tretjega sveta« Slovenija s takšno obliko potrošnje ne pridobi, ampak več izgubi, saj so pod krinko »najnižje cene« številni lokalni predelovalci propadli.

KAKŠNI SO KONKRETNI NAČRTI ZA URESNIČITEV FLEKSIBILNEJŠIH IN SODOBNIH PRISTOPOV UPRAVLJANJA?

Ministrstvo za okolje in prostor je v petek v enomesečno javno obravnavo podalo Osnutek Poročila o okolju 2016. Glavno sporočilo tokratnega poročila je, da je okoljska politika privedla do občutnega izboljšanja stanja okolja, vendar pa pomembni okoljski izzivi ostajajo, nastajajo tudi novi.

Preberi več

Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda. S spremembami in dopolnitvami uredbe vlada opravlja prenos Direktive Komisije 2014/80/EU, in sicer zahteve, ki se nanašajo na spremembo Priloge 2 Direktive 2006/118/ES o varstvu podzemne vode pred onesnaženjem in poslabšanjem, in zahtev Direktive 2013/39/EU v zvezi s prednostnimi snovmi na področju vodne politike, ki se nanašajo na vsebino načrtov upravljanja voda. S tem se bo zagotovila uskladitev slovenske zakonodaje z zahtevami zakonodaje EU na področju vsebine načrtov upravljanja voda za prihodnja načrtovalska obdobja.

Preberi več

Proces prilagajanja na podnebne spremembe si prizadeva omejiti ali preprečiti tveganja, ki jih obstoječi in pričakovani vplivi podnebnih sprememb predstavljajo za različne družbene aktivnosti. Uspešnost tega procesa bo med drugim odvisna tudi od celovitosti njegovega izvajanja in sodelovanja kar najširšega kroga deležnikov.

Preberi več

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v javno razpravo podalo osnutek Nacionalnega strateškega okvirja za prilagajanje podnebnim spremembam. Pripombe in predloge sprejemajo do ponedeljka, 21. novembra na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. Osnutek dokumenta ponuja strateški okvir za ukrepe prilagajanja podnebnim spremembam v Sloveniji. »Priča smo velikim podnebnim spremembam podnebnih spremenljivk. Najbolj je izražen dvig temperature zraka, znatne so spremembe v padavinskem režimu, več je ekstremnih vremenskih pojavov. V Sloveniji imamo veliko pokrajinsko in podnebno pestrost, zato je negotovost ob predvidevanju izraženosti posameznih vplivov podnebnih sprememb še toliko večja.

Preberi več

Vabljeni k sodelovanju pri podajanju pripomb in predlogov na:Osnutek Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1).

Svoje pripombe in predloge lahko posredujete na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. do15. novembra 2016.

Vlada RS je na 94. redni seji sprejela Program ravnanja z odpadki in Program preprečevanja odpadkov. Glavni namen programa je, da Slovenija z njegovim izvajanjem sledi strateškim usmeritvam evropskih politik, ki ob poudarjanju preprečevanja nastajanja odpadkov dajejo prednost pripravi odpadkov za ponovno uporabo in njihovemu recikliranju pred energetsko predelavo odpadkov, predelavi odpadkov pa prednost pred njihovim odstranjevanjem, če in kjer je to najboljša možnost z vidika varstva okolja, ob upoštevanju tehnične izvedljivosti in ekonomske smiselnosti.

Preberi več

logo-vec-kot-odpadki

Več kot odpadki

Aplikacija za ravnanje z odpadki

Repair Cafe

Facebook

Pridruži se nam na Facebooku

Twitter

Twitter

Pridruži se nam na Twitter-ju

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.

Naše spletno mesto uporablja piškotke za boljše delovanje.

Več...

V REDU