DEJAVNOSTI

English German Slovenian

donacija dohodnine
Donacija dohdnine

 

logo min javna uprava

ne-vec-ampakbolje

 

22 08 18 pasica1

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-prog-pod.jpg

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-kmetijski-sklad.jpg

 

navdih trajnosti

 

 

Okoljsko raziskovalni zavod:

ORZ ima pridobljen status delovanja v javnem interesu.

Okoljsko raziskovalni zavod:

1.    izvaja različne aktivnosti s ciljem ozaveščanja javnosti o problematiki varstva okolja – npr.:

  • izvaja okoljsko vzgojo za različne ciljne skupine,
  • organizira izobraževanja, seminarje, okrogle mize, strokovna in delovna srečanja, tabore,
  • izvaja svetovanje,
  • izvaja raziskave na področju varstva okolja in skrbi za razvoj informacijskih sistemov ter na podlagi teh aktivnosti neposredno komunicira z javnostjo;

2.    organizira, izvaja ali sodeluje pri akcijah na področju varstva okolja z namenom zmanjševanja obremenjevanja okolja in njegovih delov:

  • organizira in sodeluje pri izvedbi akcij za sanacije degradiranih delov okolja ali naravnih vrednot,
  • izvaja akcije, ki prispevajo k zmanjšanju onesnaženosti okolja,
  • pripravlja, organizira, mentorira akcije, ki prispevajo k učinkoviti rabi energije ter rabi in ohranjanju obnovljivih virov energije,
  • razvija in izvaja akcije, ki prispevajo k zmanjševanju vplivov na podnebne spremembe, vključno z učinkovito rabo energije ter rabo obnovljivih virov energije.

3.    izdaja periodične publikacije, zbornike, strokovno literaturo ali druge publikacije, povezane s tematiko varstva okolja, ali na kakršenkoli drug način skrbi za razširjanje okoljskih podatkov in informacij v javnih medijih;

4.    s svojo dejavnostjo spodbuja dialog in sodelovanje med različnimi partnerji varstva okolja, zlasti med nevladnimi organizacijami, gospodarskimi družbami in občinami;

5.    sodeluje pri delu zakonodajne in izvršilne veje oblasti z dajanjem mnenj in pripomb na splošne pravne akte in programe ali

6.    spremlja stanje na področju varstva okolja in daje organom zakonodajne in izvršilne veje oblasti mnenja, priporočila in pobude v zvezi z izvajanjem predpisov ali politik varstva okolja.

POGODBENE STROKOVNE NALOGE:

1.    Za naročnike izvaja strokovna svetovanja in raziskave za namen izboljšanja rabe virov in varčevanja.
2.    Pripravlja dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za različne dejavnosti na področju zelenih tehnologij.
3.    Izvaja svetovalni nadzor z namenom spremljanja pravilnega ločenega zbiranja odpadkov in evalvacijo za doseganje stroškovne učinkovitosti.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

ORZ sodeluje na različnih evropskih, nacionalnih in lokalnih projektih na področju varstva okolja in spodbujanja okoljske inovativnosti – tako v vlogi prijavitelja kot v vlogi partnerja; na tem segmentu delovanja ima tako številne izkušnje in reference.

 

 

logo-vec-kot-odpadki

Več kot odpadki

Aplikacija za ravnanje z odpadki

Repair Cafe

Facebook

Pridruži se nam na Facebooku

Twitter

Twitter

Pridruži se nam na Twitter-ju

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.

Naše spletno mesto uporablja piškotke za boljše delovanje.

Več...

V REDU