Slovenian Croatian English French German

donacija dohodnine
Donacija dohdnine

 

logo min javna uprava

ne-vec-ampakbolje

 

22 08 18 pasica1

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-prog-pod.jpg

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-kmetijski-sklad.jpg

 

navdih trajnosti

 

 

Pozabljen »R«

Projekt “3R KOT ŽIVLJENJSKI STIL” sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor v sklopu razpisa “Sofinaciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja za leti 2016 in 2017"

Trajnostni razvoj na področju varstva okolja, kar vključuje ukrepe, ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v zeleno, z viri gospodarno in konkurenčno nizkoogljično družbo in gospodarstvo, predvsem na področjih:, krožno gospodarstvo, preprečevanje odpadkov, trajnostna potrošnja in proizvodnja, snovna učinkovitost, vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj.

Preprečevanje nastajanja odpadkov in ponovna uporaba sta na vrhu hierarhije ravnanja z odpadki, kot jo določajo strategije in zakonodaja EU, kjer še odpadki sploh ne nastajajo. REDUCE in REUSE v konceptu preprečevanja nastajanja odpadkov omogočata socialne, okoljske in ekonomske učinke. Sledniima dvema »R« s projektom Pozabljen »R« priključujemo še tretji »R«, ki je kar nekako pozabljen, čeprav pomembno prispeva k preprečevanju nastajanja odpadkov in njihovi ponovni uporabi. Ta pozabljen »R« je »REPAIR« = popravila.

S projektom »Pozabljen R« zato uvajamo nov, dopolnjen pristop k preprečevanju nastajanja odpadkov, ki vključuje veščine in prakse obnove izdelkov iz snovnega toka kosovni odpadki in oblačila. V prednostnem redu ravnanja z odpadki s projektom »Pozabljen R« stopamo še eno stopnico bližje k najbolj pomembni usmeritvi in to je, kako preprečiti, da odpadek ne nastane. Problem, ki ga zaznavamo je, da si ljudje ne znajo popraviti najbolj enostavnih izdelkov, kjer so potrebne minimalne veščine, ki pa so zaradi šolskega sistema in družbnih sprememb izginile in jih je potrebno uvesti nazaj. Mladi se ne znajdejo v popravilih, ne poznajo osnovnih veščin, zato obstaja bojazen implementacije prednostenga reda ravnanja z odpadki, v kolikor dopustimo pozabljenost tretjega »R« za preprečevanje nastajanja odpadkov. Projekt Pozabljen »R« prinaša še novo dimenzijo, ki v ospredje postavja sodelovanje ljudi, kajti v procesu popravil vedno sodelujeta imetnik izdelka in strokovnjak, ki na lastnika izdelka prenese veščine popravil. Tako projekt Pozabljen »R« prispeva k družbeni spremembi, ki z dejavnostmi popravil usmerja ljudi proč od individualizma, kateremu smo priča sedaj in jim nudi možnost izmenjave znanj, veščin in komunikacije, kar pozitivno vpliva na življenje v lokalni skupnosti in širše.
Projekt je namenjen splošni javnosti, predvsem družinam z otroci in starejšim, mladim (otroci v vrtcih in učenci OŠ), Občinam, izvajalcem javnih služb in MOP.
Ker smo potrošniki ena od gonilnih sil, ki s svojim načinom življenja vplivamo na rabo naravnih virov in nastajanje odpadkov, imamo pomembno vlogo pri prehodu v nizkoogljično družbo. Tako ima pojem »krožnega gospodarstva, v katerem se nič ne zavrže« (EU, 2013), velik pomen pri prizadevanju za povečanje učinkovitosti rabe virov. Dejavniki, kot sta snovanje in izbira materiala, so pomembni pri določanju življenjske dobe izdelkov in možnosti za njihovo popravilo, ponovno uporabo delov ali recikliranje (Evropsko okolje: Stanje in napovedi 2015 – strnjeno poročilo, EEA, 2015), zato ima projekt »Pozabljen R« še toliko večjo vlogo v ozaveščanju in spremembi zavesti, ki omogoča 3R življenjski slog.

Skupaj izvedenih 56 izvedenih predstavitev:
Osveščanje/izobraževanje

Osveščanje/izobraževanje in promocije projekta Pozabljen R smo izvajali za naslednje ciljne skupine:

»3R« kot življenjski stil smo promovirali na družbenem omrežju Facebook, spletni strani ORZ, spletnem portalu Mojaobčina.si/Facbook strani občin: Slovenske Konjice, Vojnik, Ljubljana, na spletni strani Občine Slovenske Konjice, preko e-pošte. Prav tako smo 3R kot življenjski stil promovirali ter javnost osveščali in informirali o projektu preko predstavitvenih delavnic, ki so se izvajale socialnem podjetju CPU d.o.o., SO.P., PE Rogaška Slatina, v sodelovanju z OKP Rogaška Slatina, CPU Ljubljana, CPU Vojnik, CPU Kočevje, CPU Ormož in CPU Kočevje. Razpršenost izvajanja kreativnih delavnic je omogočila dosego širšega kroga vključenih v praktično izvedbo.

Projekt "3R" kot življenjski stil - Lista prisotnosti

logo-vec-kot-odpadki

Več kot odpadki

Aplikacija za ravnanje z odpadki

Repair Cafe

Facebook

Pridruži se nam na Facebooku

Twitter

Twitter

Pridruži se nam na Twitter-ju

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.

Naše spletno mesto uporablja piškotke za boljše delovanje.

Več...

V REDU