Slovenian Croatian English French German

donacija dohodnine
Donacija dohdnine

 

logo min javna uprava

ne-vec-ampakbolje

 

22 08 18 pasica1

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-prog-pod.jpg

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-kmetijski-sklad.jpg

 

navdih trajnosti

 

 

Pozabljen »R«

Projekt “3R KOT ŽIVLJENJSKI STIL” sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor v sklopu razpisa “Sofinaciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja za leti 2016 in 2017"

ORZ, ki ima pridobljen status v javnem interesu na področju varstva okolja pred prepovedjo uporabe plastičnih vrečk spodbuja številne kretaivce k iskanju rešitev za kroženje materialov, manj odpadkov in motivacijo potrošnikov za uporabo vrečk za večkrtano uporabo.

Cilj spremenjene uredbe je, da potrošniki plastične vrečke zamenjajo z vrečkami iz drugih materialov. V uredbi je navedeno tudi, da naj bi do konca leta 2019 posameznik potrošil manj kot 90 plastičnih vrečk letno. Do leta 2025 pa naj bi se letna potrošnja plastičnih vrečk na osebo spustila pod 40.Iz vseh ukrepov so v skladu z evropsko direktivo izvzete zelo lahke plastične vrečke, ki so namenjene za primarno embalažo svežih živil, ki niso predpakirana. Skladno z direktivo se v uredbi ureja tudi onesveščanje potrošnikov na institucionalni ravni in sporočanje posebnih podatkov o dajanju plastičnih nosilnih vrečk v promet.

 Uredba:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3258/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-okoljski-dajatvi-za-onesnazevanje-okolja-zaradi-nastajanja-odpadne-embalaze

V Sloveniji bodo s 1. januarjem 2019 na vseh prodajnih mestih blaga ali izdelkov prepovedane brezplačne plastične nosilne vrečke ne glede na debelino njihove stene. Vlada je namreč na današnji seji sprejela spremembo uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, s katero želi trajno zmanjšati potrošnjo lahkih plastičnih nosilnih vrečk. S sprejetjem uredbe bomo v slovenski pravni red prenesli evropsko direktivo glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk. Direktiva nalaga sprejetje ustreznih ukrepov za zmanjšanje potrošnje omenjenih vrečk. Z ukrepi naj bi se odpravilo smetenje, spremenili vedenjski vzorci potrošnikov in spodbujalo preprečevanje odpadkov. V uredbi je v skladu z direktivo določen okoljski cilj, da se do konca leta leta 2019 zmanjša letna raven potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk pod 90 takih vrečk na osebo in pod 40 lahkih plastičnih nosilnih vrečk na osebo do konca leta 2025. V uredbi je urejeno tudi poročanje Evropski komisiji o potrošnji lahkih plastičnih nosilnih vrečk. Država mora komisiji o tem poročati v okviru sporočanja podatkov o ravnanju z odpadno embalažo.

2018-vrecke2

V ORZ smo ponosni, da izvajamo aktivnosti ozaveščanja in preprečavanja nastajanja odpadkov že 10 let in da je na področju omejevanja uporabe plastičnih vrečk že veliko alternativ. Potrošniki se že zavedajo prednosti uporabe vrečk za večkratno uporabo, je pa seveda mnogim enostavneje vzeti brezplačno vrečko, še zlasti, če ti jo trgovec kar ponudi. Zato je ozaveščanje o zmanjšani porabi plastičnih vrečk proces, v katerem potrošniki spoznavajo ključno spremembo dojemanja omejenosti virov in nepotrebnega onesnaževanja okolja. 

2018-vrecke3

Dober zgled zato je tudi predsednik republike, kjer smo skupaj s centrom ponovne uporabe ob zamenjavi njihovih zavesih iz njih sešili ločevalne vrečke za sadje in zelenjavo, katero je prejel vsak zapospeni v predsedniški palači. Več tukaj:

http://www.predsednik.si/up-rs/uprs.nsf/objave/551D4EBD550AD187C1257FCA004922FB?OpenDocument

Uporaba nosilnih vrečk za večkratno uporabo je še toliko večji izziv za vse, ki iz odpadnih materialov izdelujejo različne vrečke in torbe, inovativne in praktično uporabne. Seveda teh v klasičnih trgovinah še ne ponujajo, jih pa zato nudi Center ponovne uporabe http://www.cpu-reuse.com/nasi-izdelki/unikatni-izdelki-iz-tekstila inhttps://www.facebook.com/CenterPonovneUporabe/

logo-vec-kot-odpadki

Več kot odpadki

Aplikacija za ravnanje z odpadki

Repair Cafe

Facebook

Pridruži se nam na Facebooku

Twitter

Twitter

Pridruži se nam na Twitter-ju

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.

Naše spletno mesto uporablja piškotke za boljše delovanje.

Več...

V REDU