PROJEKTI

English German Slovenian

donacija dohodnine
Donacija dohdnine

 

logo min javna uprava

ne-vec-ampakbolje

 

22 08 18 pasica1

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-prog-pod.jpg

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-kmetijski-sklad.jpg

 

navdih trajnosti

 

 

Podatki o projektu

Prijavitelj (polni naziv):

OKOLJSKO RAZISKOVALNI ZAVOD

Ime in priimek odgovorne osebe, naziv in   e-naslov:

(izpolnite, navedite uradne podatke, nazive)

ROK KROPEJ, dipl. inž.

Naziv projekta:

(izpolnite)

NE VEČ, AMPAK BOLJE

Kratek naziv projekta:

(do 30 znakov)

NE VEČ, AMPAK BOLJE

Obdobje izvajanja (od-do):

(izpolnite, obdobje mora biti v skladu s točko 4. javnega razpisa)

Upravičeni so stroški najprej od dneva pričetka izvajanja projekta do 15. 10. 2019

1.8. 2018 - 1.10. 2019

Višina zaprošenih sredstev (v EUR):

(prepišite iz finančnega načrta, pazite na omejitev glede višine upravičenih stroškov)

31.567,85 EUR

Vsebinsko področje:

  1. trajnostni razvoj na področju varstva okolja, kar vključuje ukrepe, ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v zeleno, z viri gospodarno in konkurenčno nizkoogljično družbo in gospodarstvo, predvsem na področjih: A) podnebne spremembe (ozaveščanje in izobraževanje za različne ciljne skupine, obnovljivi viri energije, portal o podnebnih spremembah, promocija in izobraževanje o ZeJN po javnih zavodih in ustanovah), trajnostna mobilnost in promet, trajnostna potrošnja in proizvodnja, trajnostna gradnja, trajnostni turizem, zeleno javno naročanje, B) prehod v krožno gospodarstvo, okolje in razvojno sodelovanje, učinkovita raba virov, snovna učinkovitost, C) preprečevanje odpadkov, ponovna uporaba in zmanjševanje potrošnje embalaže in nagrobnih sveč, Č) vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj, orodja za ocenjevanje vplivov na okolje v življenjskem krogu;

Preprečevanje odpadkov, ponovna uporaba in zmanjševanje potrošnje na primeru nagrobnih sveč.

Leta 2017 sprejeta Program ravnanja z odpadki in Program preprečevanja odpadkov Republike Slovenije v ospredje postavljata splošna cilja – preprečevanje odpadkov in preprečevanje nezakonitega odmetavanja odpadkov. Za uresničitev krožnega gospodarstva z visoko stopnjo učinkovitosti uporabe naravnih virov je potrebno zagotoviti, da se za ravnanje z odpadki uporablja prednostni vrstni red preprečevanja nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi v skladu s petstopenjsko hierarhijo ravnanja z odpadki (1. Preprečevanje odpadkov, 2. Priprava za ponovno uporabo, 3. Recikliranje, 4. Drugi postopki predelave, 5. Odstranjevanje odpadkov).

Preprečevanje odpadkov v gospodinjstvih, preprečevanje kosovnih odpadkov, ponovna uporaba – preprečevanje tekstilnih odpadkov in odpadnih oblačil, zmanjševanje potrošnje nagrobnih sveč.

 

Preberi več

logo-vec-kot-odpadki

Več kot odpadki

Aplikacija za ravnanje z odpadki

Repair Cafe

Facebook

Pridruži se nam na Facebooku

Twitter

Twitter

Pridruži se nam na Twitter-ju

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.

Naše spletno mesto uporablja piškotke za boljše delovanje.

Več...

V REDU