PROJEKTI

Slovenian Croatian English French German

donacija dohodnine
Donacija dohdnine

 

logo min javna uprava

ne-vec-ampakbolje

 

22 08 18 pasica1

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-prog-pod.jpg

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-kmetijski-sklad.jpg

 

navdih trajnosti

 

 

varcevalni-ukrepi-75Nekatere ustanove in podjetja ustvarijo še vedno veliko količino odpadkov, ki jih je mogoče reciklirati in s tem preprečiti njihovo odlaganje na odlagališča. Splošno uveljavljen sistem zbiranja odpadkov kljub sicer vzpostavljenemu sistemu »okoljskega ravnanja z odpadki« še ne omogoča selektivnega ravnanja s posamezno vrsto odpadka s ciljem zmanjšanja količin mešanih komunalnih odpadkov. Dosedanje ugotovitve namreč kažejo, da se kljub izvornemu ločevanju odpadkov med preostankom mešanih komunalnih odpadkov odvažajo surovine, kot so: odpadna plastična embalaža, kovinska embalaža, papir in papirna embalaža ter biološko razgradljivi odpadki.   Izhodišča: Varčevalni ukrep »-75%« lahko temeljito spremeni obstoječe stanje. Izhaja iz predpostavke, da je mogoče s popolnim izvornim ločevanjem komunalnih odpadkov in spremljanjem celotnega kroga logistike bistveno zmanjšati količine mešanih komunalnih odpadkov in s tem poleg finančnih prihrankov dosegati okoljske cilje, ki so v vsaki dejavnosti zelo pomembni. Nenazadnje lahko postanejo ustanove in podjetja zgledni primer odgovornega ravnanja z odpadki.

Predpostavke

V ustanovah je že vzpostavljen sistem izvornega ločevanja komunalnih odpadkov. Na hodnikih so nameščeni zabojniki za odpadno embalažo in ostale odpadke. Predvidevamo, da poteka tudi izvorno ločevanje papirja, kartuš, baterij, OEEO, kosovnih in drugih odpadkov, ki nastanejo v dejavnosti. Pri pripravi hrane nastane predvsem odpadna embalaža. Pri pregledu stanja opažamo, da embalaža v povprečju zapolnjuje več kot 60% volumna zabojnikov, ki so namenjeni mešanim komunalnim odpadkom. Logistično je potrebno zmanjšati število zabojnikov, ki so namenjeni mešanim komunalnim odpadkom (MKO) in več zabojnikov nameniti ločenemu zbiranju frakcij odpadne embalaže, kar posledično omogoča več recikliranja. Finančni učinek je v zmanjšanih stroških transporta in v preusmeritvi odpadkov iz odlagališč v recikliranje (za ločeno zbrane frakcije ni stroškov z obdelavo, odlaganjem, plačilom takse in stroškov finančnih garancij).    

Pričakovani rezultati

  • bistveno manjši stroški ravnanja z odpadki in dolgoročno varčevanje zaradi ohranitve naravnih virov in zmanjšanja emisij CO2
  • zmanjšanje količin mešanih komunalnih odpadkov za 75% volumna
  • dvig ravni okoljske informiranosti in ozaveščenosti zaposlenih z namenom gospodarnega in odgovornega ravnanja s komunalnimi odpadki ter preprečevanje nastajanja le teh
  • večja okoljska odgovornost in izražene potrebe po varovanju okolja pri zaposlenih in zunanjih partnerjih
  • več recikliranja zaradi izvorno ločenih frakcij odpadkov
  • doseganje okoljskih ciljev.

 


 

logo-vec-kot-odpadki

Več kot odpadki

Aplikacija za ravnanje z odpadki

Repair Cafe

Facebook

Pridruži se nam na Facebooku

Twitter

Twitter

Pridruži se nam na Twitter-ju

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.

Naše spletno mesto uporablja piškotke za boljše delovanje.

Več...

V REDU