English German Slovenian

donacija dohodnine
Donacija dohdnine

 

logo min javna uprava

ne-vec-ampakbolje

 

22 08 18 pasica1

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-prog-pod.jpg

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-kmetijski-sklad.jpg

 

navdih trajnosti

 

 

Projekt “3R KOT ŽIVLJENJSKI STIL” sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor v sklopu razpisa “Sofinaciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja za leti 2016 in 2017"

Cilji komunikacijskega načrta so opredeljeni v dveh skupinah. Prvi in najpomembnejši pomen je vpliv na najširše množice ljudi, ki so v vlogi potrošnika in lahko s svojim ravnanjem vplivajo na preprečevanje nastajanja odpadkov in aktivno sooblikujejo družbo krožnega gospodarstva. Kljub prizadevanjem MOP in drugih ministrstev na nacionalnem nivoju izboljševanje učinkovitosti rabe virov, zagotavljanje odpornosti ekosistemov in krepitev socialne enakosti še vedno ni zaživelo v praksi. Globalno povpraševanje po naravnih virih strmo narašča. Ob teh ugotovitvah velja pomembno opozorilo, da je v danem časovnem okviru nemogoče narediti temeljne premike pri percepciji Slovenije kot družbe, ki bo spremenila življenjski slog in začela udejanjati koncept krožnega gospodarstva in učinkovite rabe virov. Takšen cilj zahteva več let konsistentnega dela. Zato je eden od ciljev komunikacijskega načrta nastaviti za sedaj znana orodja princip dela, ki ga je potrebno kontinuirano izvajati tudi v prihodnjih letih. Gotovo se bo v prihodnosti fokus komunikacij spreminjal, v tej fazi pa morajo biti komunikacije usmerjene predvsem v prepoznavnost prednostnega reda ravnanja z odpadki in koncepta »3R« s poudarkom na prepoznavanju možnosti pozabljenega »R« – repair/ popravila z osebno izkušnjo.

Preberi več

V sklopu projekta 3R kot način življenja, ki poteka ob podpori MOP, bomo aktivno sodelovali s predavanjem na temo “Do več zdravja z manj odpadki”, predavala bo dr. Marinka Vovk.

Preberi več

PROJEKT: »3 R« KOT ŽIVLJENJSKI STIL

Ponovna uporaba očiščene odpadne vode na ravni EU

Svetovni dan voda, ki ga obeležujemo vsako leto 22. marca, je Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov (OZN) leta 1993 razglasila zato, da bi opozorila svetovno javnost na pomen vodnih virov in na nujnost dobrega gospodarjenja z njimi. Tema leta 2017 so odpadne vode. Nosilna misel je namenjena ozaveščanju glede zmanjšanja odpadnih voda in njihovi ponovni uporabi. Trajnostni razvojni cilj je »do leta 2030 izboljšati kakovost vode z zmanjšanjem onesnaževanja, preprečevanjem odmetavanja odpadkov ter omejitvijo izpustov nevarnih kemikalij in drugih snovi, prepolovitvijo deleža neprečiščenih odpadnih voda ter precejšnjim povečanjem recikliranja in varne ponovne uporabe na svetovni ravni«.

Preberi več

2017-02-cpu

Prispevek se začne na 8:44 min

 

2017-01-termini dogodkov 2017 vojnik

ORZ sodeluje pri spremenjeni zakonodajni o odpadkih, ki določajo jasne cilje glede zmanjšanja količine odpadkov ter ambiciozen in izvedljiv dolgoročni načrt za ravnanje z odpadki in njihovo recikliranje. Da bi se zagotovilo učinkovito izvajanje, so v novem predlogu ciljem za zmanjšanje količine odpadkov uvedeni številni ukrepi, ki jih bodo morale izpolniti države članice. za Slovenijo je to tudi izziv. S projektom 3R kot življenjski stil ob podpori MOP tako omogočamo večjo okoljsko osveščenost različnih ciljih skupin. Ključni elementi spremenjenega predloga o odpadkih, ki so pomembni za ciklično/ krožno gospodarstva so:

Preberi več

Študentom 2. letnika Fakultete za upravo, UL smo  dne 24.11. 2016  predstavili projekt 3R kot življenjski stil. Izhodišče problema izhaja iz premajhnega zavedanja ljudi, da je planet Zemlja omejen z mejami rasti in da je ključni pogoj za ohranjanje virov in narave vezan na spoznanje posnemanja narave, ki ne pozna odpadkov. Ta koncept prenašamo v način življenja, kjer imajo pomembno vlogo tudi popravila. Izzivom, pred katere smo postavljeni zaradi lastnega neodgovornega ravnanja (onesnaženje zraka, vode in zemlje, izguba biotske raznovrstnosti, neprimerno ravnanje z odpadki ter globalno segrevanje ozračja), današnja ekonomija namreč ni kos.

Preberi več

 Evropska unija si z različnimi ukrepi vrsto let prizadeva spodbujati preprečevanje nastajanja odpadkov. Ena najbolj uglednih in prepoznavnih ozaveščevalnih akcij na tem področju je Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO), ki jo od leta 2009 organizira Evropska komisija s podporo programa LIFE+.Akcija pozornost vsako leto nameni drugi temi: pretekli dve sta bili dematerializacija odpadkov in zmanjševanje zavržene hrane, letošnja tema ETZO, ki je potekal od 19. do 27. novembra 2016, pa je bila zmanjševanje odpadne embalaže.  

Preberi več

Ljubljančani v Center ponovne uporabe v Povšetovi ulici vsako leto pripeljejo več odvečnih stvari, hkrati pa jih vedno več dobi nov dom…

Preberi članek

»Repair Café« je koncept, ki je nastal leta 2009 na Nizozemskem. V Slovenijo je idejo prenesla dr. Marinka Vovk. Prva tovrstna popravljalnica  v Sloveniji deluje v Vojniku, v septembru pa se je, na pobudo Centra ponovne uporabe in JP Snaga Ljubljana,  svetovni mreži priključila Ljubljana… 

Preberi članek

Da bo za ptice poskrbljeno tudi v zimskem času so mladinski delavci iz MC Ormož, v sodelovanju z mojstri iz socialnega podjetja Center ponovne uporabe, mladim, v sklopu kreativne delavnice izdelovanja ptičjih krmilnic, podali napotke o tem kako izdelati te za ptice izjemno pomembne hišice v času, ko jim je pot do hrane otežena. Pod vodstvom strokovnjakov iz CPU in pomoči mladinskih delavcev, je osem mladih ustvarjalcev iz lesenih viškov oz. ostankov vezanih plošč izdelalo različne unikatne ptičje krmilnice - od preprostih do zelo domiselnih.

Preberi več

 

Preberi članek

logo-vec-kot-odpadki

Več kot odpadki

Aplikacija za ravnanje z odpadki

Repair Cafe

Facebook

Pridruži se nam na Facebooku

Twitter

Twitter

Pridruži se nam na Twitter-ju

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.

Naše spletno mesto uporablja piškotke za boljše delovanje.

Več...

V REDU