Slovenian Croatian English French German

donacija dohodnine
Donacija dohdnine

 

logo min javna uprava

ne-vec-ampakbolje

 

22 08 18 pasica1

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-prog-pod.jpg

http://www.orz.si/images/Slike-logo-uni/logos/logo-kmetijski-sklad.jpg

 

navdih trajnosti

 

 

Projekt “3R KOT ŽIVLJENJSKI STIL” sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor v sklopu razpisa “Sofinaciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja za leti 2016 in 2017"

Cilji komunikacijskega načrta so opredeljeni v dveh skupinah. Prvi in najpomembnejši pomen je vpliv na najširše množice ljudi, ki so v vlogi potrošnika in lahko s svojim ravnanjem vplivajo na preprečevanje nastajanja odpadkov in aktivno sooblikujejo družbo krožnega gospodarstva. Kljub prizadevanjem MOP in drugih ministrstev na nacionalnem nivoju izboljševanje učinkovitosti rabe virov, zagotavljanje odpornosti ekosistemov in krepitev socialne enakosti še vedno ni zaživelo v praksi. Globalno povpraševanje po naravnih virih strmo narašča. Ob teh ugotovitvah velja pomembno opozorilo, da je v danem časovnem okviru nemogoče narediti temeljne premike pri percepciji Slovenije kot družbe, ki bo spremenila življenjski slog in začela udejanjati koncept krožnega gospodarstva in učinkovite rabe virov. Takšen cilj zahteva več let konsistentnega dela. Zato je eden od ciljev komunikacijskega načrta nastaviti za sedaj znana orodja princip dela, ki ga je potrebno kontinuirano izvajati tudi v prihodnjih letih. Gotovo se bo v prihodnosti fokus komunikacij spreminjal, v tej fazi pa morajo biti komunikacije usmerjene predvsem v prepoznavnost prednostnega reda ravnanja z odpadki in koncepta »3R« s poudarkom na prepoznavanju možnosti pozabljenega »R« – repair/ popravila z osebno izkušnjo.


Ob tem moramo upoštevati, da gre svetovn trend v smer vrednotenja vintage izdelkov in reuse koncepta, tudi uspešna globalna podjetja, ki pogosto zaradi marketinga v ospredje njihove vizije postavlajajo skrb za okolje in vire. Vpliv je tukaj dvosmeren in predvidevamo, da bodo v razvoju okolsjke zavesti pomembno vlogo igrale predvsem osebne izkušnje z neposrednim stikom z izdelkom, ki bo zaradi uveljavitve »3R« koncepta postal drugače vrednoten s percpecijo krožnega gospodarstva.

Ob tem je del specifičnih ciljev namenjen ponotranjenju in poistovetenju javnosti v Sloveniji z idejo 3R življenjski slog, kar je v celotnem komunikacijskem sklopu izjemnega pomena, saj postaja odgovornost do virov in ljudi ključnega pomena pri odločitvah o nakupu, kar pa omogoča nova zelena lokalna delovna mesta. Vsak stik osebe s projektom »Pozabljen R« mora sporočati enotno sporočilo in logiko, da ima planet Zemlja omejitve in da okoljska politika ne bo obravnavana kot dejavnik omejevanja rasti, ampak kot ključna razvojna priložnost za novo razvojno paradigmo.

Način vodenja komuniciranja med deležniki bo izvajan skladno s komunikacijskim načrtom.
Strateški pristop, ki je osrednje vodilo pri komunikacijskem načrtu je načelo integriranega okoljskega komuniciranja, kjer želimo doseči, da v vseh komunikacijskih kanalih sporočamo isto sporočilo, v podobnem kontekstu, z medsebojnim ojačanjem kanalov.

Osrednje sporočilo komunikacije
Osrednje sporočilo komunikacije vseh komunikacijskih kanalov je sestavljeno iz elementov celostne grafične podobe, ki vsebuje tudi vsebinsko raven – »3R kot življenjski slog«.

Ciljne skupine in orodja promocije

Pri pregledu ciljnih skupin projekta smo pripravili tabelo, ki predvidena orodja promocije razdeljuje glede na njihovo primarno usmerjenost na ciljne skupine. Pri tem velja poudariti, da gre pri oznakah za primarni vpliv, ob tem pa vsak komunikacijski kanal ali orodje na ta ali drugačen način v integriranem komuniciranju dosega tudi druge (neoznačene) ciljne skupine.

IZVAJANJA PROMOCIJE PROJEKTA s prepoznavanjem prednostnega reda ravnanja z odpadki in koncepta »3R« s poudarkom na prepoznavanju možnosti pozabljenega »R« – repair/ popravila z osebno izkušnjo:

8.5.2017 – Projektni forum, Slovensko združenje za projektni management, Predavanje dr. Marinka Vovk – Vodja projektov, ORZ.

Osveščanje/izobraževanje in promocije projekta Pozabljen R smo izvajali na naslednje datume in za naslednje skupine:

 • 7.3.2017 otroci iz OŠ Podčetrtek, podružnica Pristava; Eko dan – Kam in kako z odpadki, 34 otrok
 • 9.3.2017 – Udeleženci projekta Erazmus iz držav Slovaška, Češka, Avstralija, Avstrija, Nemčija, Škotska, Slovenija Predstavitev možnosti popravil v okviru »Pozabljen R«, Prežigal 9, CERO Slovenske Konjice.
 • 14.3.2017 – učenci III. OŠ Rogaška Slatina, promocija ponovne uporabe, 18 učencev.
 • 14.3.2017 – otroci iz OŠ Preserje pri Radomljah, Promocija ponovne uporabe, 75 otrok.
 • 21.3.2017 – Udeleženci iz tujine: Italije, Nemčije, Turčije, Madžarske. Predstavitev projekta »3R« - Poudarek na socialni vključenosti – 15 udeležencev.
 • 21.3.2017 – Udeleženci iz tujine. Predstavitev projekta »3R«, CPU Ljubljana, Povšetova 4, Ljubljana, 10 udeležencev.
 • 22.3.2017 – učenci OŠ Vojnik, Promocija ponovne uporabe na primeru darila brez odpadkov, Kamrica-medgeneracijski center Vojnik, 29 učencev.
 • 24.3.2017 – učenci OŠ Vojnik, promocija ponovne uporabe na primeru darila brez odpadkov, Kamrica-medgeneracijski center Vojnik, 25 učencev.
 • 24.3.2017 – Otroci iz OŠ Montessori Ljubljana, promocija ponovne uporabe, CPU Ljubljana, Povšetova 4, Ljubljana, 21 otrok.
 • 27.3.2017 – Šolski center Celje, dijaki 2. letnika, Predstavitev projekta »3R«, izziv socialnega podjetništva, 23 dijakov.
 • 30.3.2017 – Učenci I. OŠ Rogaška Slatina Predstavitev projekta »3R«, Mednarodna dimenzija v CPU Rogaška Slatina, iz Slovenije 50 učencev, iz Poljske 22 učencev.
 • 30.3.2017 – učenci iz OŠ Montesorri Ljubljana, promocija ponovne uporabe, CPU Ljubljana, Povšetova 4, Ljubljana, 29 učencev.
 • 30.3.2017 – Promocija projekta »3R«, CPU Ljubljana, 15 udeležencev.
 • 7.4.2017 – Dijaki iz Gimnazije in Srednje šole Kočevje, predavanje in delavnica na temo RE-USE, 26 dijakov.
 • 8.4.2017 – Družine, mladi, starejši, otroci, predstavitev projekta »3R«, promocija popravil in ponovne uporabe, 168 udeležencev.
 • 13.4.2017 – Predstavitev in delavnice ponovne uporabe, Mercator center Šiška, 17 oseb.
 • 14.4.2017 – otroci iz vrtca Mavrica Vojnik, delavnica na temo Velika noč, Kamrica-medgeneracijski center Vojnik, 25 otrok.
 • 14.4.2017 – Učenci OŠ Mladika in OŠ Ormož, inspiracijske delavnice za mlade, CPU Ormož, 16 učencev.
 • 14.4.2017 – Otroci iz vrtca Mojca, Ljubljana, delavnica CPU, CPU Povšetova 4, Ljubljana, 25 otrok.
 • 14.4.2017 – otroci iz vrtca Mojca enota Kekec, delavnica CPU, CPU Povšetova 4, Ljubljana, 21 otrok.
 • 18.4.2017 – učenci OŠ Rogatec, delavnica ponovna uporaba in varčevanje virov, 155 učencev.
 • 20.4.2017 – učenci iz OŠ Kašelj obiskali Zbirni center in CPU na Povšetovi 4, Ljubljana, 109 učencev.
 • 20.4.2017 – učenci iz OŠ Kašelj obiskali Zbirni center in CPU na Povšetovi 4, Ljubljana, 51 učencev.
 • 20.4.2017 – učenci iz OŠ Kašelj obiskali Zbirni center in CPU na Povšetovi 4, Ljubljana, 60 učencev in 6 spremljevalcev.
 • 20.4.2017 – učenci iz OŠ Miška Kranjca obiskali Zbirni center in CPU na Povšetovi 4, Ljubljana, 44 učencev in 4 spremljevalci.
 • 20.4.2017 – Udeleženci iz Ljudske univerze Kočevje, delavnica re-use z uporabo servietne tehnike, CPU Kočevje, 4 udeleženci.
 • 21.4.2017 – učenci iz OŠ Kašelj obiskali Zbirni center in CPU na Povšetovi 4, Ljubljana, 54 učencev.
 • 25.4.2017 – učenci iz OŠ Prule obiskali Zbirni center in CPU na Povšetovi 4, Ljubljana, 50 učencev in 4 spremljevalci.
 • 5.5.2017 – udeleženci dogodka Projektni partnerji »Retrace« , RS Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ljubljana, Predstavitev aktivnosti projekta »3R« kot življenjski stil, CPU Ljubljana, Povšetova 4, 40 udeležencev.
 • 5.5.2017-študenta iz Fakultete za geografijo, predstavljene možnosti ponovne uporabe in popravil v lokalnem okolju, EKO-TCE d.o.o. Vojnik, 2 študenta.
 • 6.5.2017 – obiskovalci v Minicity-ju BTC Ljubljana, promocija ponovne uporabe, 6 oseb.
 • 10.5.2017 – učenci iz OŠ Trnovo obiskali Zbirni center in CPU na Povšetovi 4, Ljubljana, 70 učencev.
 • 11.5.2017 – učenci iz OŠ Danile Kumar obiskali Zbirni center in CPU na Povšetovi 4, Ljubljana, 20 učencev.
 • 12.5.2017 – učenci iz vrtca Mojca Ljubljana obiskali Zbirni center in CPU na Povšetovi 4, Ljubljana, 23 otrok in 3 spremljevalci.
 • 12.5.2017 – učenci OŠ Polhov Gradec obiskali Zbirni center in CPU na Povšetovi 4, Ljubljana, 32 učencev in 3 spremljevalci.
 • 18.5.2017-Obisk skupine 3. Univerze iz Izole, promocija ponovne uporabe, EKO-TCE d.o.o. Vojnik, 10 oseb.
 • 19.5.2017 – učenci OŠ Vojnik, promocija ponovne uporabe, Kamrica Vojnik, 59 učencev.
 • 25.5.2017 – dijaki Srednje trgovske šole iz Ljubljane, obiskali Zbirni center in CPU na Povšetovi 4, Ljubljana, 24 dijakov.
 • 25.5.2017 – dijaki Srednje trgovske šole iz Ljubljane, obiskali Zbirni center in CPU na Povšetovi 4, Ljubljana, 22 dijakov in 2 spremljevalca.
 • 25.5.2017 – dijaki Srednje trgovske šole iz Ljubljane, obiskali Zbirni center in CPU na Povšetovi 4, Ljubljana, 16 dijakov in 2 spremljevalca.
 • 26.5.2017 – učenci OŠ Ig obiskali Zbirni center in CPU na Povšetovi 4, Ljubljana, promocija ponovne uporabe, 40 učencev.
 • 26.5.2017 – dijaki Srednje trgovske šole Ljubljana obiskali Zbirni center in CPU na Povšetovi 4, Ljubljana, promocija ponovne uporabe, 19 dijakov in 1 spremljevalec.
 • 26.5.2017 – dijaki Srednje trgovske šole Ljubljana obiskali Zbirni center in CPU na Povšetovi 4, Ljubljana, promocija ponovne uporabe, 7 dijakov in 1 spremljevalec.
 • 26.5.2017 – učenci OŠ Valentina Vodnika Ljubljana obiskali Zbirni center in CPU na Povšetovi 4, Ljubljana, predstavitev Centra ponovne uporabe, 65 učencev in 5 spremljevalcev.
 • 1.6.2017 – učenci OŠ Valentina Vodnika Ljubljana obiskali CPU na Povšetovi 4, Ljubljana, predstavitev Centra ponovne uporabe, 65 učencev.
 • 14.6.2017 – dijaki Srednje šole Šiška Ljubljana obiskali Zbirni center in CPU na Povšetovi 4, Ljubljana, promocija ponovne uporabe, 50 dijakov.
 • 14.6.2017 – dijaki Srednje šole Šiška Ljubljana obiskali Zbirni center in CPU na Povšetovi 4, Ljubljana, promocija ponovne uporabe, 56 dijakov.
 • 19.6.2017 –Učenci OŠ Vojnik obiskali Kamrico-medgeneracijski center Vojnik promocija ponovne uporabe, 27 učencev.
 • 20.6.2017 – učenci OŠ Valentina Vodnika Ljubljana obiskali CPU na Povšetovi 4, Ljubljana, predstavitev Centra ponovne uporabe, 33 učencev.
 • 20.6.2017 – obisk oseb iz Društva Kmetic Lipa iz Vitanja, promocija ponovne uporabe, Kamrica-medgeneracijski center Vojnik, 23 oseb.
 • 21.6.2017 –Učenci OŠ Vojnik obiskali Kamrico-medgeneracijski center Vojnik promocija ponovne uporabe, 18 učencev.
 • 28.6.2017 –Učenci OŠ Velika Nedelja, promocija ponovne uporabe , 16 učencev.
 • 4.7.2017 – Obisk oseb Skupnost občin Slovenije v CPU na Povšetovi 4, Ljubljana, predstavitev 3D tiska za namen ponovne uporabe poškodovanih izdelkov, 32 oseb.
 • 11.7.2017 – Blanka Trtnik, promotorka izdelkov brez embalaže, lokacija CPU na Povšetovi 4, Ljubljana, promocija projekta 3R kot način življenja – brez embalaže za nov življenjski stil, 12 oseb.
 • 11.7.2017 – Osebe iz Zavoda Bob obiskale CPU, Povšetova 4, Ljubljana, ogled - projekt Livada LAB, 6 oseb.

logo-vec-kot-odpadki

Več kot odpadki

Aplikacija za ravnanje z odpadki

Repair Cafe

Facebook

Pridruži se nam na Facebooku

Twitter

Twitter

Pridruži se nam na Twitter-ju

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.

Naše spletno mesto uporablja piškotke za boljše delovanje.

Več...

V REDU